modaberi

آخرین اخبار در مورد قلب جهان

قلب جهان کجاست و چرا؟

امروز دشمن به اهمیت و نقش ایران در منطقه پی برده و به همین دلیل اینک با لطف و عنایت الهی و تحت رهبری‌های داهیانه امامین انقلاب و با پشتیبانی و حمایت همه جانبه مردم فداکار ایران اسلامی و جبهه مقاومت و سایر هسته‌های مقاومت در سراسر جهان توانسته از سد همه توطئه‌های داخلی و خارجی عبور نموده و این موقعیت جدید را برای ایران اسلامی و جهان اسلام رقم بزند. خبرگزاری فارس، یادداشت:- احمدر ...